Strokovna ekskurzija LAS

Lokalna trajnostna oskrba in zeleno javno naročanje živil

Naročanje živil za kakovostno, zdravo in uravnoteženo prehrano 

V sklopu projekta Aktiviranje urbanih območij, ki ga izvaja LAS Raznolikost podeželja in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bila 29. 11. 2022 izvedena delavnica Lokalna trajnostna oskrba in zeleno javno naročanje živil za kakovostno, zdravo in uravnoteženo prehrano naših otrok.

Delavnica je potekala v prostorih Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo. Z delavnico smo želeli udeležencem približati vsebine s področja (zelenega) javnega naročanja živil in predstaviti primere dobrih praks in možnosti naročanja sezonske, lokalne in ekološke hrane ter hrane iz shem kakovosti.

Delavnica je bila namenjena ravnateljem, pomočnikom ravnateljev, vodjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z javnim naročanjem živil. Udeležilo se je je 15 udeležencev.

Projekt Aktiviranje urbanih območij  je predstavila dr. Alenka Sajovic, predstavnica LAS Raznolikost podeželja. Predstavitev zelenega javnega naročanje živil in prenos zakonodaje v prakso je predstavila mag. Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje. Tadeja Kvas Majer z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je spregovorila  lokalni hrani, shemah kakovosti, katalogih živil in zmanjševanju količin odpadne hrane.

Polona Bastič, vodja prehrane na OŠ Vojnik in OŠ Antona Bezenška Frankolovo, je udeležencem predstavila primer dobre prakse sodelovanja z lokalnimi ponudniki. Na koncu delavnice je sledila še razprava udeležencev.