Osebna izkaznica LAS Raznolikost podeželja

Naziv LAS: Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja
Naslov LAS: Teharska cesta 49, 3000 Celje

Predsednik LAS: Marjan Kozmus
Vodilni partner LAS: SIMBIO d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Odgovorna oseba: mag. Marko Zidanšek, direktor
Vključene občine: Mestna občina Celje, Občina Laško, Občina Štore in Občina Vojnik
Datum ustanovitve lokalnega partnerstva: 6. 10. 2015
Št. članov: 49

Kohezijska regija: Vzhodna kohezijska regija
Problemsko območje ali območje ZTNP-1: NE
Velikost območja LAS: 395,8 km²
Število prebivalcev LAS: 75.114

Kontaktni podatki:
Telefon: 03 425 64 66
Elektronski naslov LAS: info@raznolikost-podezelja.si
Spletna stran LAS: las-raznolikost-podezelja.si
Projektna pisarna LAS: upravna stavba RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje
Kontaktna oseba: Primož Kroflič