Seznam članov

Mestna občina Celje
Občina Laško
Občina Štore
Občina Vojnik
KGZS – Zavod CE
STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje
Knjižnica Laško
Ljudska univerza Celje
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Osrednja knjižnica Celje
Osnovna šola Vojnik
Etra d.o.o.
Simbio d.o.o.
Zadruga KonopKo z. o. o., so. p.
ZPO Celje d. o. o.
Thermana d. d.
Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje
Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica
Rudarsko etnološko društvo Brezno – Huda Jama
Čebelarsko društvo Vojnik
Planinsko društvo Laško
Turistično društvo Laško
Društvo Zelenko
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske
Zavod Vozim
AVE RAZVOJ d. o. o.
Ines Drame s. p.
Plahtica d. o. o.
Kmetijska zadruga Laško z. o. o.
Regionalna gospodarska zbornica Celje
Blaž Kukovič s. p.
Marjan Kozmus
Hedvika Vidic
Henrik Hren
Mihael Sreš
Renato Fijavž
Franci Zidar
Breda Retuznik
Tomaž Habjan
Anton Očko
RASR – Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.
CPU d.o.o., PE Vojnik
Tibito d.o.o.
Turistično in kulturno društvo Celje
Ribiška družina Laško
Jure Ferlež