Delovanje in sestava organov LAS Raznolikost podeželja za mandatno obdobje 2023 – 2027

DELOVANJE IN SESTAVA ORGANOV LAS RAZNOLIKOST PODEŽELJA

LAS Raznolikost podeželja je bil ustanovljen 6. 10. 2015 s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS.
Organi LAS so: Skupščina, Upravni odbor, Nadzorni odbor in Ocenjevalna komisija.
Predsednik LAS: Marjan Kozmus
Podpredsednik LAS: Tomaž Habjan

UPRAVNI ODBOR LAS ZA MANDATNO OBDOBJE  2023 – 2027
Javni sektor: Tina Belej, Benja Hrvatič, Petra Pehar Žgajner, Edina Memić, Alja Založnik.
Gospodarski sektor: Karmen Bračič, David Geršak, Ivan Glavač, Barbara Kač Kadunc, Peter Oprčkal.
Zasebni sektor: Marjan Kozmus, Tomaž Habjan, Katarina Očko, Anja Šolinc, Matjaž Pikl.

NADZORNI ODBOR LAS ZA MANDATNO OBDOBJE 2023 – 2027
Javni sektor: članica Maja Godec, nadomestna članica Marija Jakše.
Gospodarski sektor: članica Nina Pader Topole, nadomestna članica Leontina Vrečko.
Zasebni sektor: član Henrik Hren, nadomestna članica Alenka Zapušek.

OCENJEVALNA KOMISIJA ZA OBDOBJE do leta 2027
Ocenjevalna komisija bo imenovana v letu 2024.

ČLANI LAS 2014-2020
Seznam članov LAS

PRAVNE PODLAGE, STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI:

Pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja
Pogodba o nalogah vodilnega partnerja pri lokalni akcijski skupini Raznolikost podeželja

Program razvoja podeželja za programsko obdobje 2014-2020
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
Strategija lokalnega razvoja LAS Raznolikost podeželja s spremembami

POVEZAVE:
Evropska komisija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mestna občina Celje
Občina Laško
Občina Štore
Občina Vojnik