Delovanje in sestava organov LAS Raznolikost podeželja za mandatno obdobje 2019-2023

DELOVANJE IN SESTAVA ORGANOV LAS RAZNOLIKOST PODEŽELJA

LAS Raznolikost podeželja je bil ustanovljen 6. 10. 2015 s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS.
Organi LAS so: Skupščina, Upravni odbor, Nadzorni odbor in Ocenjevalna komisija.
Predsednik LAS: Marjan Kozmus
Podpredsednica LAS: mag. Karmen Bračič

UPRAVNI ODBOR LAS ZA MANDATNO OBDOBJE 2019 – 2023
Javni sektor: Tina Belej, Benja Hrvatič, Mateja Kozikar, Edina Memić, Alja Založnik
Gospodarski sektor: mag. Karmen Bračič, Ines Drame, Ivan Glavač
Zasebni sektor: Breda Kovač Retuznik, Marjan Kozmus, Andrej Mavri, Katarina Očko, Jurij Vidic

NADZORNI ODBOR LAS ZA MANDATNO OBDOBJE 2019 – 2023
Javni sektor: Sandra Barachini, Maja Godec
Gospodarski sektor: Alenka Zapušek
Zasebni sektor: Polona Barič, Henrik Hren

OCENJEVALNA KOMISIJA ZA 2019-2021
Alenka Obrul, Urška Dorn, Alenka Vodončnik, Janko Rode, Simona Matko Počivalšek, Alenka Sajovic, Jože Ocepek

ČLANI LAS 2014-2020
Seznam članov LAS

PRAVNE PODLAGE, STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI:

Pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja
Pogodba o nalogah vodilnega partnerja pri lokalni akcijski skupini Raznolikost podeželja

Program razvoja podeželja za programsko obdobje 2014-2020
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
Strategija lokalnega razvoja LAS Raznolikost podeželja s spremembami

POVEZAVE:
Evropska komisija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mestna občina Celje
Občina Laško
Občina Štore
Občina Vojnik