Oblikovanje lokalnih akcijskih skupin 2021-2027

Strmimo k vključitvi novih ljudi in novih idej. Soustvarjajte razvoj podeželja z nami.
POVABILO K SODELOVANJU ZAINTERESIRANE JAVNOSTI

Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno partnerstvo, ki deluje z namenom priprave in izvajanja strategije lokalnega razvoja, uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po načelu »od spodaj na navzgor«.

LAS mora biti vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

Člani LAS so lahko:

– polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,

– pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,

– pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali

– nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.

Povezave do dokumentov: