Zelena raziskovalnica ob jezeru

Operacija: Zelena raziskovalnica  ob jezeru
Partnerji: Viktor Krajnc, Zavod Celeia Celje.
Dodeljena sredstva EKSRP: 20.982,46 EUR


Operacija Zelena raziskovalnica ob jezeru se izvaja. Zaključek aktivnosti je načrtovan do 30. 9. 2019.