Vzpostavitev mreže lokalnih akterjev za oskrbo prebivalcev s hrano na urbanih območjih LAS

Vzpostavitev mreže lokalnih akterjev za oskrbo prebivalcev s hrano, na urbanih območjih LAS

Akronim: Mreženje lokalnih akterjev
Partnerji v operaciji: KZ Laško z. o. o.
Obdobje izvajanja: september 2017 – junija 2018
Vrednost celotne operacije: 50.247,52 EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 35.744,34 EUR

Povzetek operacije:

Namen operacije je spodbuditi in povezati lokalne pridelovalce in predelovalce za skupni nastop na trgu s poudarkom na ekoloških proizvodih ter vzpostavitev mreže z lokalnimi partnerji.

Predmet operacije je vzpostavitev novih poslovnih partnerjev, izvedba različnih strokovnih predavanj na temo zdravih prehranjevalnih navad, prednosti lokalno pridelane in predelane hrane, organizirana ponudba lokalnih proizvodov, prednosti krajših transportnih poti izdelkov, skupna promocija, predstavitev primera dobrih poslovnih praks.