Večnamenske rekreacijske površine in trajnostna mobilnost

Akronim: Pumptrack in mobilnost
Partnerji v projektu: Občina Laško, Thermana d. d., Športno društvo Rečica in STIK Laško
Obdobje izvajanja: 2020-2021
Skupna vrednost operacije: 67.780,15 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 45.068,70 EUR

Povzetek operacije:
Predmet operacije je ureditev večnamenskih rekreacijskih površin – Pumptracka (Koloparka) v Debru in ureditev postaje sistema izposoje javnih koles v Hudi jami v Rečici, kar bo zagotovilo ustrezno infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja, prav tako pa obogatilo turistično in športno ponudbo območja.
Z operacijo so partnerji v projektu strmeli k ciljem izboljšanja pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja in razvitosti območja, primerljivega drugim regijah. Prav tako pa projekt s trajnostno mobilnostjo zagotavlja ohranjanje in izboljšanje stanja naravnega okolja in prilagajanja podnebnim spremembam.
V okviru operacije so izvedene naslednje aktivnosti:
– ureditev Pumptracka (Koloparka) v Debru,
– ureditev postaje sistema izposoje javnih koles v Hudi jami v Rečici,
– izvedba prireditve,
– promocija (izdelava promocijskega gradiva).

Pumptrack poligon (Kolopark) je športni objekt sestavljen iz grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Gre za sodobno, atraktivno in inovativno športno infrastrukturo. Vožnja je tiha in čista ter zato prijazna do okoliških prebivalcev. Edinstvena zasnova Pumptracka (koloparka) omogoča uporabo ne le s kolesi, temveč tudi s skiroji, rolkami, rolerji, poganjalci in celo invalidskimi vozički. Spodbuja aktivnost preživljanja prostega časa na prostem, spodbuja gibanje in motorično-gibalni razvoj vseh generacij na inovativen način, zato lahko postane medgeneracijsko stičišče za celo skupnost.
Sistem za izposojo javnih koles predstavlja mrežo postaj in prirejenih koles, ki uporabnikom omogoča izposojo koles in vračilo na drugi postaji znotraj sistema. Postaja sistema izposoje javnih koles v Rečici vključuje 4 stojala, kontrolni sistem (terminal) in mobilno aplikacijo. V okviru operacije je izveden nakup 3 električnih koles. Postaja v Hudi jami bo dopolnitev že vzpostavljenega sistema izposoje javnih koles v Laškem, kar bo zagotovilo poenoten sistem ter s tem mobilnost in razvoj turizma.
Izvajalec del ureditve Pumptrack poligona je bil Zavod Aliansa iz Ljubljane, podizvajalec Franc Kokotec. Izvajalec del vzpostavitve sistema izposoje javnih koles v Rečici pa je bil Nomago d. o. o. Pri sami ureditvi humusiranja in polaganja travne ruše je sodelovalo tudi Športno društvo Rečica s svojimi člani v obliki prispevka v naravi, in na takšen način prispevali k uspešnosti projekta.
Uradna otvoritev obeh pridobitev v okviru projekta je bila v četrtek, 16. 9. 2021. Do otvoritve je bilo izdelano tudi promocijsko gradivo.