Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero

Akronim: Skok v jezero
Upravičenec: Mestna občina Celje
Obdobje izvajanja: januar 2018 – avgust 2019
Skupna vrednost operacije: 150.863,57 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 103.477,87 EUR
Povzetek operacije:
Na Mestni občini Celje si že vrsto let prizadevajo za oživitev Šmartinskega jezera. Območje, ki sicer privablja vsako leto več obiskovalcev, ima velik potencial za razvoj športno rekreacijskih, turističnih, kmetijskih, študijskih in izobraževalnih dejavnosti, hkrati pa predstavlja dobro podporno okolje za razvoj počitniških programov za otroke, raznih taborov ter drugih dejavnosti, ki so povezani z okoljem in podeželjem. Območje ob pregradi se v viziji razvoja Šmartinskega jezera opredeljuje kot doživljajski oziroma »event« center, v katerem so med drugim predvideni športno – rekreacijski objekti, ki bodo hkrati z delno zgrajeno peš potjo, vključeno učno-izobraževalno vsebino, obstoječo gostinsko ponudbo in otroškim igriščem pomembno prispevali k dolgoročnemu razvoju Šmartinskega jezera.
V okviru operacije so bile urejene skakalnice za skoke v vodo ob Šmartinskem jezeru ter servisni objekt z ureditvijo okolice. Izvedene so bile fotografske delavnice za ranljive skupine ne območju LAS ter pripravljena razstava fotografij. Projekt bo prispeval k večjemu število obiskovalcev Šmartinskega jezera, pestrejši športno-rekreacijski ponudbi, oživitvi podeželskega zaledja in med drugim tudi k večji prepoznavnosti regije.