Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS

Akronim: Na Plac
Partnerji: Občina Vojnik (nosilec projekta), Turistično društvo Vojnik, Zadruga KonopKo in Center ponovne uporabe Vojnik
Obdobje izvajanja operacije: september 2018 – december 2019
Celotna vrednost projekta: 96.193,81 EUR
Vrednost sofinanciranja ESRR: 69.632,97 EUR
Povzetek operacije:
Z operacijo Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS želi Občina Vojnik spodbuditi povezovanje med različnimi deležniki kot so ponudniki rokodelskih izdelkov, kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev, ter potencialnih novih ponudnikov. Operacija vključuje aktivnosti, ki bodo poleg izobraževanja in usposabljanja oblikovale mrežo ponudnikov z območja LAS.
Številni dogodki, ki so predvideni v sami operaciji, so namenjeni neformalnemu druženju in spoznavanju obiskovalcev s ponudbo, ki je del območja LAS. Z operacijo bomo v partnerstvu zvajali programe aktivnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja. V delu operacije bomo povezali obstoječe in bodoče pridelovalce ter predelovalce v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na področju.
Namen operacije je vzpostaviti mrežo za kmetijske produkte in druge produkte iz območja LAS ter z različnimi izobraževanji in motivacijskimi delavnicami pritegniti čim večje število ponudnikov ter z različnimi promocijskimi dogodki in obiskovalci pomagati k uspešnejšemu trženju. V samih vaških središčih Vojnika, Frankolovega in Nove Cerkve bo kot rezultat projekta zaživela mobilna tržnica z namenom popestritve ter povezovanja podeželja. Prodajne kioske bo v okviru aktivnosti pobarval Center ponovne uporabe in pri tem vključil mlade.
V okviru operacije je planirana ena faza, vpliv operacije pa je predviden na celotno območje LAS, saj zaradi dviga kakovosti življenja na podeželju in izboljšanje infrastrukture posledično ohranja podeželje in poseljenost zaradi višje kakovosti bivanja.
Ključne aktivnosti v projektu so:
– nakup opreme za mobilno tržnico;
– izdelava promocijskih materialov tiskovine, CGP, fotografiranje produktov;
– priprava in izvedba izobraževanja;
– izvedba promocijskih dogodkov;
– povezovanje lokalnih ponudnikov.
Rezultati operacije:
– vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta;
– izvedba treh delavnic za partnerje v projektu in lokalne ponudnike;
– izvedba treh promocijskih dogodkov (tržnice) za partnerje v projektu in lokalne ponudnike;
– vzpostavite mreže lokalnih ponudnikov;
– oblikovanje logotipa znamke Na plac in izdelava kataloga lokalnih ponudnikov;
– izdelava priročnika Kako gojiti industrijsko konopljo in s tem poslovno uspeti.