TIC Rimske Toplice

Akronim: TIC
Partnerji v operaciji: Občina Laško, STIK Laško
Obdobje izvajanja: 2018 – oktober 2019
Vrednost celotne operacije: 94.941,01 EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 49.752,00 EUR

Povzetek operacije:

Namen operacije je, da v urbanem območju naselja Rimske Toplice, z izgradnjo TIC-a, zagotovimo nujno potrebno infrastrukturo, ki bo spodbudila turistično dejavnost samega kraja.

Z izvedbo operacije bo občina v kraju Rimske Toplice zgradila nov objekt turistično informacijski center, v katerem bodo turisti našli potrebne informacije o turistični ponudbi podeželja in v katerem bodo lahko lokalni ponudniki nudili svoje domače izdelke in pridelke. Z operacijo pa bo občina ustvarila eno novo delovno mesto.

Operacija zajema tri pomembne aktivnosti, in sicer:
– Izgradnjo turistično informacijskega centra. Aktivnost zajema vse potrebne naloge za izgradnjo objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja.
– Zaposlitev informatorja/ke (operacija bo v roku dveh let po zaključku gradnje ustvarila eno novo delovno mesto).
– Izdelavo promocijskega letaka v petih jezikih.