Skozi učni vrt do podjetniških idej

Akronim: Učni vrt
Partnerji v operaciji: Občina Vojnik, CPU d. o. o., Glasman, d. o. o.
Obdobje izvajanja: maj 2021 – december 2022
Vrednost celotne operacije: EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 40.638,98 EUR

Povzetek operacije:

V Občini Vojnik so zaznali potrebo po vzpostavitvi skupnega prostora, ki bi služil kot učni vrt, večnamenski prostor za različne dogodke, delavnice in izobraževanja. V sklopu operacije je predvidena zasaditev sadnega drevja, medovitih rastlin, parkovna ureditev prostora, obnova skoraj 100 let starega vodnjaka, izvedba izobraževanj, strokovnih delavnic, nakup opreme, in promocijske aktivnosti.

Občina Vojnik ima zelo ugodne pogoje za kmetijsko dejavnost, vedno večji poudarek pa je tudi na samooskrbi, trajnostnemu razvoju in razvoju podjetništva na podeželju.

Operacija se je zasnovala zaradi izkazane potrebe po spodbujanju podjetniških priložnosti na podeželju v smislu razvoja sadjarske pridelave in predelave, čebelarstva, vključenja mladih, brezposelnih in ženska na kmetijah. Po analizi stanja panoge sadjarstva se je ugotovilo, da je le ta v upadu (zaprtje sadjarstva Huba, in sadjarske kmetije Petra Gorenška, propadanje travniških sadovnjakov). Iz naslova potrebe po animiranju območja LAS in ponovne rasti pridelovalcev sadja se nujno potrebuje učni poligon, kjer si bodo lahko potencialni sadjarji ogledali kako pravilno oskrbovati sadno drevje in skozi izvedene delavnice, primere dobrih praks in izobraževanj prepoznajo na podeželju novo podjetniški priložnost. Operacija je nadgradnja projekta Na plac, ki je s postavitvijo tržnice, poskrbelo za primerno opremo za prodajo na prostem, sedaj pa bi na ta način še dodatno poskrbeli za promocijo razvoja podjetnikih priložnosti na podeželju.

Za potrebe operacije bomo na območju naselij Vojnik, Štore in Nova Cerkev izvedli več motivacijskih delavnic, usposabljanj in izvedli zaključni promocijski dogodek, kjer bodo sodelovali Osnovna šola Vojnik, Krajevna skupnost Vojnik, Medgeneracijski Center Vojnik, Turistično društvo Vojnik, Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik, KGZS Celje, Osrednja knjižnica Celje, društva s področja razvoja podeželja območja LAS.
Učni vrt bo posvečen sadjarju Antonu Goričanu, ta bo ob v sklopu aktivnosti v samem vrtu dobil svoj pomnik. Pri postavitvi in oblikovanju pomnika bo v okviru aktivnosti sodelovala ter založila lastna sredstva Krajevna skupnost Vojnik. Za promocijo in strokovni pregled vsebin bodo poskrbeli strokovnjaki iz Osrednje knjižnice Celje, ki so leta 2019 izdelali priložnostno publikacijo o Antonu Goričanu in pripravili razstavo. Gre za prepletanje kulturne dediščine in inovativne interpretacije v okolju.