Ozaveščanje o pomenu hortikulturne ureditev okolja in sobivanja z naravo v Laškem

Akronim: Ureditev okolja v Laškem
Partnerji v operaciji: Občina Laško, STIK Laško, Thermana d. d., Hortikulturno društvo Laško
Obdobje izvajanja: 2018 – junija 2019
Vrednost celotne operacije: 30.731,29 EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 17.574,33 EUR

Povzetek operacije:

Namen operacije je celostna hortikulturna ureditev urbanega območja naselja Laško in ozaveščanje o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja ter sobivanja z naravo, kar bo prispevalo k cilju izboljšanju stanja naravnega okolja in prilagajanju k podnebnim spremembam.

V okviru projekta se bodo izvedle naslednje aktivnosti:
• izdelava Strategije celostne hortikulturne ureditve javnih površin naselja Laško in Strategije celostne hortikulturne ureditve zdraviliškega parka;
• izvedba treh delavnic z namenov ozaveščanja o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja v Laškem za vse ciljne skupine (starejše, ženske, otroke in mlade v šolah …) v naselju Laško;
• izvedba dveh delavnic z namenov ozaveščanja o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja v Laškem v drugih občinah območja LAS Raznolikost podeželja, in sicer ena v naselju Vojnik in ena v naselju Štore;
• izvedba predavanja na temo izboljšanje stanja naravnega okolja in prilagajanja podnebnim spremembam;
• izvedba ureditve izbranih območij hortikulturne ureditve v naselju Laško in v zdraviliškem parku s trajnicami;
• postavitev inovativnih “zelenih klopi” v naselju Laško in v zdraviliškem parku;
• nakup premičnih korit z zasaditvijo dreves v naselju Laško;
• ureditev obstoječih in zasaditev novih dreves na levem bregu Savinje v naselju Laško;
• zasaditev oz. ureditev učnega poligona s trajnicami, kjer se bodo otroci in drugi zainteresirani poučevali o trajnicah;
• nabava in zasaditev treh samozalivalnih cvetličnih stolpov za na razgledne točke ter zasaditev cvetličnih korit na občinski stavbi, vse z namenom izboljšanja izgleda naselja.