Okusiti raznolikost podeželja

Akronim: Okusi
Partnerji v operaciji: Občina Laško, Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje (KGZS – Zavod CE), Thermana d. d.
Obdobje izvajanja: november 2017 – april 2020
Vrednost celotne operacije: 70.781,94 EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 50.048,70 EUR

Povzetek operacije:

Gastronomija postaja vse pomembnejši dejavnik pri razvoju turističnih destinacij, saj sodi tradicionalna kuhinja vsake regije oz. destinacije med njene ključne potencialne razlikovalne in s tem identifikacijske prvine. To je razlog, da se na območju LAS pojavlja potreba po razumevanju in razvoju dodane vrednosti gastronomije v gostinsko/turistični ponudbi. Operacija krepi strokovna in podjetniška znanja z usposabljanjem in izobraževanjem kmetovalcev, gostinskih, turističnih in drugih na gastronomijo destinacije vezanih subjektov ter vnaša v prostor sodobne in inovativne gastronomsko/turistične razvojne prakse.

V okviru operacije bodo oblikovana partnerstva (mreže) in implementiran model lokalnih verig dobaviteljev (prehranskih pridelkov, prehranskih in rokodelskih izdelkov) in kupcev (gostinska podjetja, javni zavodi, podjetja, TIC-i, trgovine) ter prodajnih mest (TIC-i, trgovine) pridelkov/izdelkov/storitev novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško, za katero bosta oblikovana Načrt razvoja in Načrt upravljanja in skrbništva. Model bo prenosljiv na ostala območja LAS, vključno z vzpostavljeno metodologijo ocenjevanja, certificiranja in evalviranja.

Predmet operacije so predavanja in delavnice, ki se bodo izvedle v okviru izobraževanj in usposabljanj za povečanje podjetnosti in inovativnosti ključnih deležnikov na področju prehranskih pridelkov/izdelkov/storitev ter nanje vezanih gostinskih in turističnih ponudnikov celotnega območja LAS. Z operacijo bomo identificirali tipične prehranske surovine, jedi in pijače na območju, ki predstavljajo nadaljevanje izročila ali ustvarjanje zgodovinskega spomina tam, kjer je bilo to izročilo že prekinjeno in ustvarili simbiozo prehranske kulturne dediščine s sodobnimi gastronomskimi rešitvami, ustvarjalnostmi in programi ter smernicami za oblikovanje kulinaričnih poti in spominkov, ki bodo vključeni v lokalne verige dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev novonastale KBZ Okusiti Laško. Rezultate operacije bomo promovirali s tiskanimi promocijskimi gradivi (brošura, panoji s predstavitvijo »gastronomske banke« in stalno razstavo »Okusiti Laško«) ter s sodobnimi orodji vsebinskega marketinga.

Aktivnosti operacije:
• zbiranje gradiva o prehranski kulturni dediščini s pomočjo pisnih virov, intervjujev na podlagi strukturiranih vprašalnikov in slikovnega gradiva ter na ta način oblikovali »gastronomsko banko Laškega«, za katero bodo izdelani predstavitveni panoji in jo bodo vsi zbiratelji vrtci, OŠ, društva in javni zavodi predstavili na skupni prireditvi s pogostitvijo.
• oblikovati strategijo gastronomije za občino Laško in lokalno gastronomsko piramido, ki bo določila najbolj značilne prehranske surovine, jedi in pijače na območju.
• oblikovati inovativni model mreženja ponudbe LAS Raznolikost podeželja in vzpostavitev lokalne verige dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško.
• oblikovati Načrt razvoja KBZ Okusiti Laško, ki bo zajemal oblikovanje krovnih in področnih pravilnikov ter modela ocenjevanja ter certificiranja.
• oblikovati Načrt upravljanja in skrbništva KBZ Okusiti Laško.
• izdelati celostno grafično podobo kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško.
• izvedba izobraževanj in usposabljanj za različne ciljne skupine (gostince, hotelirje, kmete, nosilce turističnih dejavnosti …).
• izvedba delavnice za vzpostavitev digitalnega vsebinskega marketinga novonastale blagovne znamke in gastronomske ponudbe območja.
• Nakup prodajnih stojnic, ki jih bomo uporabljali na kulinarično in gastronomsko usmerjenih prireditvah. Uporabile se bodo tudi v okviru predvidene prireditve, na kateri bomo v Thermani Laško otvorili stalno razstavo Okusiti Laško, predstavili rezultate operacije ter podelili certifikate ponudnikom pridelkov/izdelkov/storitev, ki bodo dobili pozitivno mnenje Ocenjevalne komisije za vključitev v kolektivno blagovno znamko Okusiti Laško.
• izvedba foto- in video produkcije projektnih vsebin za učinkovito promocijo in trženje.
• Izdelava tiskanih promocijskih gradiv (brošura, panoji s predstavitvijo »gastronomske banke« in stalno razstavo »Okusiti Laško«) in sodobnih orodij vsebinskega marketinga.