Občina Štore

Občina Štore
Cesta XIV. divizije 15
3220 Štore
www.store.si


Upravičena območja za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): celotno območje občine Štore.
Upravičena območja za sklad ESRR (Evrospki sklad za regionalni razvoj): naselje Štore.


© Copyright 2023 - Vodilni partner LAS Raznolikost podeželja: Simbio, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija (Izvedba: PLIOR INFOTECH)