LOKALNA TRAJNOSTNA OSKRBA IN ZELENO JAVNO NAROČANJE ŽIVIL

V okviru izvajanja projekta Aktiviranje urbanih območij, katerega namen je spodbuditi lokalne pridelovalce k vključitvi v verigo ponudnikov za oskrbo javnih zavodov z ekološkimi in kakovostnimi živili in javne zavode (šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele itd.) k naročanju sezonskih, ekoloških in kakovostnih živil, je 28. 2. 2023 v prostorih Osnovne šole Frankolovo potekal 2. delavnica za vodje prehrane in strokovno osebje, ki se pri svojem delu srečuje z javnim naročanjem živil.

Z željo, da udeležencem ponudimo podporo pri nabavi kakovostnih živil, smo pripravili za strokovne vsebine s področja javnega naročanja živil s praktičnimi primeri priprave razpisne dokumentacije in praktično predstavitev uporabe Kataloga živil. Udeleženci so v zaključku delavnice sodelovali v razpravi, kjer so dobili odgovore na konkretna vprašanja iz prakse.