DELAVNICA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA V CELJU

LAS Raznolikost podeželja je pričel z oblikovanjem Strategije lokalnega razvoja do leta 2027.

V torek, 7. 3. 2023, je v prostorih Mladinskega centra Celje potekala prva delavnica za identifikacijo potreb, izzivov in posebnosti LAS območja. Sodelovalo je 16 udeležencev, ki so s pomočjo animatorke iskali prednosti in razvojne priložnosti območja. Identifikacijo razvojnih potreb in izzivov ter sodelovanje pri iskanju aktivnosti za njihove rešitve so udeleženci izkoristili za medsebojno spoznavanje in pripravo kreativnih rešitev.

Udeležba na delavnicah vam omogoča sodelovanje pri pripravi vsebin strategije po pristopu od spodaj navzgor. Lokalni akterji najbolje poznate lokalno okolje in izzive ter tudi priložnosti za razvoj, zato ste vabljeni, da se udeležite ene od preostalih treh načrtovanih participativnih delavnic. Na njih boste vsi zainteresirani lahko izrazili vaše videnje lokalnega razvoja in pomagali soustvariti realno in navdihujočo strategijo razvoja.

Vabimo vas k sodelovanju na kateri izmed naslednjih delavnic.