Laška hiša iz preteklosti v sedanjost

Akronim:
Partnerji v operaciji: Občina Laško, STIK Laško
Obdobje izvajanja: maj 2021 – december 2022
Vrednost celotne operacije: EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 145.098 EUR

Povzetek operacije:

Namen operacije je zagotovitev prostorskih pogojev za mrežo lokalnih akterjev, za usposabljanje in izobraževanje podjetnikov in kmetovalcev, vključevanje ranljivih skupin v družbo, krepitev medgeneracijskega sodelovanja in zagotovitev novega delovnega mesta.

Predmet operacije je ureditev objekta kulturne dediščine in njegova zunanja ureditev, pridobitev opreme in eksponatov, kar bo zagotovilo pogoje za izvajanje aktivnosti. Na podlagi tega se bo oblikovala mreža lokalnih akterjev “Promocija lokalne ponudbe Laško” ter izvajala usposabljanja in izobraževanja za kmete, podjetnike in druge institucije ter ranljive skupine. V okviru projekta pa se bo izvedla tudi promocija lokalnih akterjev in njihove ponudbe ter prireditev.

V okviru operacije so predvidene naslednje aktivnosti:
– ureditev objekta kulturne dediščine in zunanja ureditev;
– pridobitev opreme in eksponatov;
– oblikovanje mreže z usposabljanjem in izobraževanjem;
– izvedba prireditev in drugih promocijskih aktivnosti projekta.