Interpretacijske točke kulturne in naravne dediščine območja LAS

Akronim: SVETinLAS
Partnerji v operaciji: Občina Štore, Športno kulturno društvo Straža, Dom na Svetini d. o. o.
Obdobje izvajanja: 2021-2022
Celotna vrednost projekta: 61.424,48 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 43.901,49 EUR

Povzetek operacije:

Predmet operacije Interpretacijske točke kulturne in naravne dediščine območja LAS je infrastrukturna ureditev petih inovativnih interpretacijskih točk v naravi, ureditev platoja, pešpoti in okolice cerkve v Šentjanžu. Z izvedeno operacijo si občina prizadeva prispevati k ohranjanju okolja in interpretaciji pomena narave dediščine. Nakup električnih koles, ki so prav tako del projektnih aktivnosti, bo prispeval tudi k spodbujanju trajnostne mobilnosti.

V sklopu projekta se načrtujejo naslednje aktivnosti:
– nakup opreme – tabel, daljnogled za infrastrukturno ureditev petih inovativnih interpretacijskih točk v naravi; ureditev platoja, pešpoti in okolice cerkve v Šentjanžu;
– nakup mobilne opreme in druge podporne opreme za interpretacijske točke (projektor, zložljive mize in stoli itd.);
– izvedba delavnic za ranljive ciljne skupine;
– vzpostavitev spletne strani in drugih aktivnosti za promocijo operacije.