Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega

Akronim: Fitness na prostem
Partnerji: Občina Laško, Thermana d. d. in Turistično društvo Laško
Obdobje izvajanja: november 2017 – julij 2018
Skupna vrednost operacije: 43.718,28 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 30.659,31 EUR

Povzetek operacije:
Predmet operacije je bil postavitev fitnessa na prostem z namenom zagotovitve ustrezne športne infrastrukture za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja ter obogatitev turistične in športne ponudbe. Občane in druge obiskovalce bomo lahko z izvedeno operacijo ozaveščali in spodbujali k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja.
V okviru projekta se je izvedla ureditev fitness centra na prostem v Laškem, in sicer na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku zdraviliškega parka.
Lokaciji sta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se bodo izvajale aktivnosti rekreacije. Fitness center je opremljen s pozdravno tablo “Park dobrega počutja Laško”, z zemljevidom poti in navodili. Za namen predstavitve operacije je bilo izdano promocijsko gradivo in organizirana brezplačna vadba za občane in ostale turiste.
V okviru operacije so bile izvedene vse predvidene aktivnosti:
– nakup in predstavitev fitness naprav na dveh lokacijah s pozdravno tablo,
– ureditev podlage in okolice za varno vadbo,
– izdelava promocijskega materiala in oglaševanje,
– organizirana vadba za občane, prebivalce območja LAS in ostale turiste.

Z operacijo so bili doseženi naslednji cilji:
– izboljšanje pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja in razvitosti območja, primerljivega drugim regijam,
– povečanje družbene povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva,
– ozaveščanje in usposabljanje za pomen krepitve zdravja.
V aktivnosti so bile vključene vse ciljne skupine (moški, ženske, mladi …), prav tako pa ranljive skupine (ženske, otroci, starejši, gibalno ovirani).
Z operacijo je zaključena ureditev ustrezne infrastrukture za izvajanje rekreacijske in športne dejavnosti, kot pogoj za kakovostno življenje občanov in razvitosti območja, primerljivega drugim regijam, hkrati pa zagotovljena ustrezna infrastruktura za razvoj gospodarskih dejavnosti vseh partnerjev v projektu.