Doživljajski zeliščni vrtovi

Operacija: Doživljajski zeliščni vrtovi
Partnerji: Plahtica d.o.o., STIK Laško, ZPO Celje d.o.o., Ines Drame s.p. in Alenka Zapušek s.p.
Skupna vrednost operacije: 40.294,56 EUR
Dodeljena sredstva EKSRP: 20.404,60 EUR

Z zaključeno operacijo Doživljajski zeliščni vrtovi so upravičenci uresničili namen operacije, ki spodbuja sonaravno kmetovanje, ohranjanje naravnih danosti in nesnovne kulturne dediščine zeliščarstva ter razvoj zelenega turizma. Sodelujoči partnerji so ustvarili pogoje za dolgoročno vzpostavljanje delovnih mest in priložnosti za povečevanje kompetenc ranljivih skupin. Vzpostavitev in povezanost več različnih vrtov v mrežo bo omogočila multipliciranje učinkov in predstavitev zeliščarstva skozi raznolike tradicionalne in posodobljene nove prakse. Naložbe in aktivnosti v vse vključene vrtove bodo povečale prepoznavnost  inovativno povezane mreže, krepile skupno identiteto vrtov in olajšale odločitev obiskovalcev za povezano (ne le posamično) doživetje zeliščarstva na območju LAS.

S tematskim načrtovanjem, odgovorno pripravo zemljišč, strokovno zasaditvijo in oskrbo zelišč na različnih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih (Keltski  zeliščni vrt , Permakulturni vrt PermaMama, Divji zeliščni vrt na Celjski koči), z uporabo lokalnih gradbenih materialov (les, kamen) in virov (deževnica za zalivanje vrtov, solarna energija, odpadna oprema in material na kmetijah), z urejanjem prireditvenih prostorov, z znamčenjem zeliščnih izdelkov in storitev, z delavnicami in s skupnim spletnim kanalom promocije, z mreženjem ponudnikov in še posebej z oblikovanjem dopolnjujočih izobraževalnih in doživljajskih zgodb vlagatelj in partnerji v operaciji prispevajo k doseganju strateških ciljev trajnostnega razvoja na območju LAS Raznolikost podeželja. Z rezultati aktivnosti zmanjšujejo negativne vplive na okolje, osveščajo in povečujejo kompetence prebivalstva (posebej ranljivih skupin), ohranjajo biodiverziteto območja ter posledično izboljšujemo naravne pogoje za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, za zmanjšanje izpustov CO2, erozije in zaraščanja zemljišč.

Ključne aktivnosti v operaciji so bile:

 • načrtovanje, priprava zemljišč, zasaditve ter oskrba zelišč v tematskih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih;
 • nakup opreme za ureditev dveh prireditvenih prostorov (jurta na kmetiji Vrhivšek in zeliščna soba na Celjski koči);
 • ohranjanje in zaščita naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin ter izobraževanje različnih ciljnih skupin o trajnostnem nabiralništvu ter ohranjanju biodiverzitete;
 • razvoj novih zeliščnih izdelkov pod blagovno znamko Kloštrski izviri zdravja in storitev z višjo dodano vrednostjo (3 delavnice za razvoj storitev, 2 za razvoj izdelkov);
 • promocijske aktivnosti (samostojna spletna stran herbs.si, delavnice za ciljne skupine).

Z zgoraj navedenimi aktivnostmi so partnerji dosegli načrtovane rezultate operacije, ki so:

 • 3 novi doživljajski zeliščni vrtovi za izobraževalne in turistične namene;
 • 2 urejena prireditvena prostora za izvedbo delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov (jurta z volno in konopljo na kmetiji Vrhivšek, zeliščna soba na celjski koči);
 • zaščitna ureditev 6 naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin (na vsakem vrtu 2 zdravilni rastlini in sicer: glog in dren (permakulturni vrt), rman in dobra misel (Kmetija Vrhivšek), plahtica in materina dušica (keltski zeliščni vrt);
 • vzpostavitev  skupnega spletnega mesta www.herbs.si
 • izvedba 5 delavnic za partnerje v projektu in turistične ponudnike (v izvedbi STIK Laško);
 • izvedba 5 delavnic za različne ciljne in ranljive skupine (3 delavnice na Celjski koči in 2 delavnici na Kmetiji Vrhivšek);