DELAVNICA RAZVOJ PROJEKTNIH IDEJ

Delavnica Razvoj projektnih idej LAS Raznolikost podeželja je potekala v torek, 22. novembra 2022, popoldne v prostorih Restavracije Etra.

LAS je 13. oktobra 2022 objavil poziv za predložitev projektnih predlogov za izvajanje aktivnosti s področja varstva okolja in ohranjanja narave na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. S pozivom smo spodbudili zainteresirane k podajanju idej oziroma predlogov aktivnosti za skupen projekt celotnega območja LAS.

Na delavnici je sodelovalo 15 udeležencev, ki so z idejami pomagali izoblikovati predloge vsebin in aktivnosti projekta, ki bo pripravljen in potrjen po postopku neposredne potrditve na LAS. Predvidoma marca 2023 bo vloga oddana v odobritev na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, izvajanje aktivnosti bo potekalo od poletja 2023 do poletja 2024.