Potrjena vloga za operacijo sodelovanja LAS Čebela BERE med!

30. 6. 2020 je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja potrdila izbrane vloge, prispele na 5. Javni razpis MKGP za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Razpis je bil objavljen 13. 12. 2019, vlagatelji pa smo lahko vloge oddali do vključno 28. 2. 2020. Za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin je bilo razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na Agencijo je bilo oddanih 132 vlog, v katerih smo vlagatelji zaprosili za 11 milijonov sredstev. Agencija je odobrila 37 vlog za 9 operacij sodelovanja v skupni vrednosti dobre 3 milijone evrov.

LAS Raznolikost podeželja je skupaj s partnerskimi LAS (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Mislinjske in Dravske doline in LAS Spodnje Savinjske doline) pripravil in vložil vlogo za operacijo Čebela BERE med! Operacija predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin, ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Obenem bodo aktivnosti operacije sodelovanja majhne otroke in njihove starše izobraževale o pomenu čebel za okolje in našo prihodnost.

Skupna vrednost operacije je 560.191,15 EUR, potrjena nepovratna sredstva EKSRP pa znašajo 415.641,02. LAS Raznolikost podeželja bo predvidoma prejel 76.972,06 EUR nepovratnih sredstev. Aktivnosti operacije se bodo odvijale v dveh fazah in bodo predvidoma zaključene do oktobra 2020. Na območju LAS Raznolikost podeželja bosta kot partnerja poleg LAS sodelovala še Občina Štore in Knjižnica Laško.