Aktiviranje urbanih območij

Akronim: AUO
Partnerji v operaciji: LAS Raznolikost podeželja, Občina Laško, Občina Vojnik, Kmetijska zadruga Laško, STIK Laško, Zavod Vozim in Društvo paraplegikov JZ Štajerske
Obdobje izvajanja: maj 2022 – junij 2023
Vrednost celotne operacije: 232.614,99 EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 157.446,18 EUR

Povzetek operacije:
Namen načrtovanih aktivnosti projekta je predstavitev lokalne ponudbe območja prebivalcem urbanih območij LAS ter vključevanje ranljivih skupin, predvsem oseb s posebnimi potrebami in mladih, v družbo.
V projektu se načrtuje izvedba naslednjih aktivnosti po partnerjih:
– nakup štirih prodajnih stojnic Cubie (Občina Laško);
– nakup opreme prostora za Turistično informacijski center (TIC) in predstavitveni terminal (Občina Vojnik);
– nakup štirih prodajnih avtomatov (Kmetijska zadruga Laško);
– izvedba izobraževanj za ponudnike z območja, priprava promocijskih zgodb za predstavitev ponudbe, fotografiranje in snemanje lokalne ponudbe, organizacija prireditev z namenom spodbujanja uporabe lokalne hrane v šolah in vrtcih … (LAS Raznolikost podeželja);
– izvedba natečaja za pripravo jedi z laškim pivom in delo s ponudniki (STIK Laško);
– nakup ročnih invalidskih koles (e-hand bike) in električnih priklopov za invalidske vozičke za izposojo (Zavod VOZIM in Društvo paraplegikov JZ Štajerske);
– izvedba izobraževalnih srečanj v osnovnih šolah in sodelovanje na prireditvah (promocija zdravega načina življenja, predstavitev poti, medgeneracijska športna druženja ipd.)(Zavod VOZIM in Društvo paraplegikov JZ Štajerske).