Delavnice za oblikovanje strategije LAS do leta 2027

LAS je v začetku leta 2023 pričel z novim programskim obdobjem in oblikovanjem Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2020-2027. Podlaga za oblikovanje nove SLR je zagotovo identifikacija potreb, izzivov in posebnosti območja. Potrebna je SWOT analiza, identifikacija projektnih idej, oblikovanje novih potencialnih partnerstev itd.

Pristop od spodaj navzgor omogoča, da lahko vsi zainteresirani prebivalci in predstavniki pravnih oseb z območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik podate vsebine za razvoj območja po pristopu LEDAER/CLLD.

Namen delavnic je skupaj z udeleženci identificirati potrebe, izzive in posebnosti območja za oblikovanje dolgoročne vizije in strateških ciljev območja LAS; spodbujati nastanek novih partnerstev, oblikovanje novih projektnih idej in pobud sodelovanja …

Termini izvedbe delavnic:
1. Delavnica: torek, 7. 3. 2023, od 16. do 19. ure; Mladinski center Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje.
2. Delavnica: sreda, 8. 3. 2023, od 16. do 19. ure; Martinova izba – Vesenjak, Jagoče 5, 3270 Laško.
3. Delavnica: torek, 21. 3. 2023, od 16. do 19. ure; Kmetija Vrhivšek, Lindek 22, 3213 Frankolovo.
4. Delavnica: sreda, 22. 3. 2023, od 16. do 19. ure; Kulturni dom Štore, Ulica XIV. divizije 29, 3220 Štore.

Vse delavnice bodo izvedene po enakem pristopu in vsebinah, tako da se lahko udeležite katerekoli. Lahko se udeležite tudi več delavnic.

Prijave na las@raznolikost-podezelja.si

Vabljeni k udeležbi.

Vabilo na delavnice_priprava strategije LAS