Zanimivosti

LAS Raznolikost podeželja deluje na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Ena izmed nalog LAS je animacija prebivalcev k aktivnemu vključevanju v razvoj območja.


Aktivni prebivalci lahko pripomorejo k razvoju po principu “od spodaj navzgor”, kar pomeni, da se razvoj načrtuje in izvaja glede na potrebe prebivalstva.

Sredstva za izvajanje operacij so LAS v pomoč, da podpre dobre ideje, ki bodo omogočile razvoj območja na področju, ki ga prebivalstvo označuje za najpomebnejšega.


Aktualno dogajanje na LAS


Delo LAS in vodilnega partnerja je usmerjeno v izvajanje animacije območja z namenom razvoja projektnih idej, s katerimi bodo zainteresirani upravičenci z območja LAS lahko sodelovali na javnih pozivih za sredstva skladov ESRR in EKSRP.

LAS bo vsem zainteresiranim nudil informacije o pogojih za prijavo na javne pozive LAS in pomoč pri prijavi.


Prihajajoči dogodki

Javni poziv za sredstva ESRR – junij 2020

Javni poziv za sredstva EKSRP – junij 2020

Predstavitev lokalne ponudbe