Vas zanima sodelovanje na javnih pozivih LAS Raznolikost podeželja?

LAS Raznolikost podeželja, ki zajema območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, je 15. 6. 2020 objavil dva javna poziva za dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov na območju LAS.

Namen javnih pozivov je izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Raznolikost podeželja po pristopu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da lahko zainteresirani prebivalci in pravne osebe z območja podajo predloge projektov oziroma operacij, s katerimi bodo dosegli cilje Strategije. Na javna poziva lahko vlagatelji skupaj s partnerji prijavite predloge projektov s tematskih področij delovnih mest, razvoja osnovnih storitev, varstva okolja in ohranjanja narave ter vključevanja ranljivih skupin.

LAS bo za vse zainteresirane pripravil delavnici za pripravo vlog na javna poziva. Delavnica za sklad ESRR bo predvidoma v tednu med 24. in 28. 8. 2020, delavnica za sklad EKSRP pa bo predvidoma v tednu med 21. in 25. 9. 2020. O natančnih terminih delavnic in lokacijah boste pravočasno obveščeni.

LAS bo v času odprtih javnih pozivov zagotovil svetovanje in pomoč pri pripravi predlogov operacij in vlog na javna poziva.

Da bi možnosti sodelovanja na javnih pozivih približali čim širšemu krogu potencialnih prijaviteljev, vas vabimo, da pred prijavo vlog razmislite o:
* razvoju kakovostnih idej in trajnostnih projektov,
* ustvarjanju partnerstev in maksimalnih sinergij med idejami,
* medsebojni podpori pri razvijanju idej,
* povezovanju ponudnikov z enakimi ali podobnimi idejami,
* spodbujanju sodelovanja in mreženja med zainteresiranimi za prijavo na javne pozive.

Vas zanima več? 

Vabljeni k sodelovanju, za več informacij se obrnite na LAS Raznolikost podeželja.