Vas zanima sodelovanje na javnih pozivih LAS Raznolikost podeželja?

LAS Raznolikost podeželja, ki zajema območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, načrtuje jeseni 2019 in v začetku leta 2020 objavo dveh javnih pozivov za dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov na območju LAS.

Namen javnih pozivov je izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Raznolikost podeželja po pristopu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da lahko zainteresirani prebivalci in pravne osebe z območja podajo predloge projektov oziroma operacij, s katerimi bodo dosegli cilje Strategije. Razpisana bodo sredstva v okvirni višini 315.000 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 270.000 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na javne pozive bodo vlagatelji lahko prijavili predloge projektov s tematskih področij delovnih mest, razvoja osnovnih storitev, varstva okolja in ohranjanja narave ter vključevanja ranljivih skupin.

LAS bo po objavi javnih pozivov (prvi bo objavljen predvidoma v začetku oktobra), izvedel predstavitev javnega poziva in zagotovil svetovanje in pomoč pri pripravi predlogov operacij in vlog na javni poziv.

Da bi možnosti sodelovanja na javnih pozivih približali čim širšemu krogu potencialnih prijaviteljev, smo zasnovali tri animacijske delavnice z namenom:
* pravočasnega in usmerjenega razmišljanja o prijavi,
* pridobitve bolj kakovostnih idej in razvoja trajnostnih projektov,
* ustvarjanja partnerstev in iskanja maksimalnih sinergij med idejami,
* medsebojne podpore pri razvijanju idej,
* povezovanja ponudnikov z enakimi ali podobnimi idejami,
* spodbujanja sodelovanja in
* mreženja.

Prva delavnica bo v sredo, 18. 9. 2019 ob 16.00 uri v prostorih Kulturnega doma Štore.

Vabilo na 1. delavnico za razvoj projektnih idej

Vas zanima več? 

Vabljeni k sodelovanju, za več informacij se obrnite na LAS Raznolikost podeželja.