Varujmo in zboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev

Operacija: Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev
Partnerji: Občina Laško, Čebelarsko društvo Laško, Thermana d.d., Šola za hortikulutro in vizualne umetnosti Celje, STIK Laško.
Dodeljena sredstva EKSRP: 33.046,88  EUR

Operacija Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev se izvaja. Zaključek aktivnosti je načrtovan do 29. 11. 2019.