Varujmo in zboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev

Operacija: Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev


Partnerji: Občina Laško, Čebelarsko društvo Laško, Thermana d.d., Šola za hortikulutro in vizualne umetnosti Celje, STIK Laško.
Dodeljena sredstva EKSRP: 33.046,88  EUR

Operacija Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev se je izvajala v obdobju od marca 2018 do novembra 2019. Partnerji so v obdobju izvajanja operacije izvedli vse načrtovane aktivnosti.

Občina Laško je v operaciji poskrbela za nakup opreme za čebelarski center ter nakup tehnične opreme za predstavitev vsebin v čebelarskem centru, pripravljene in natisnjene so bile tudi tiskovine na temo opraševalcev.

Čebelarsko društvo Laško je kupilo opremo za izvedbo delavnic, razstavne eksponate, opazovalni panj, material za izdelavo bivališč za opraševalce, rekonstrukcijo parka pri čebelarskem centru in izvedlo okroglo mizi ter tiskovno konferenco s pogostitvijo udeležencev.

Thermana d.d. je kot partnerica naročil izdelavo koncepta informativnih tablic na temo opraševalcev in jih namestila v zdraviliškem parku.

STIK Laško je v okviru operacije izvedel izobraževanje turističnih vodnikov, predavanja in delavnice o opraševalcih ter pripravil gradiva ter promocijski material.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je sodelovala pri organizaciji okrogle mize, rekonstrukciji parka ter izvedla delavnico za otroke.