Delavnica za razvoj projektnih idej

LAS Raznolikost podeželja, ki zajema območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, načrtuje jeseni 2019 in v začetku leta 2020 objavo dveh javnih pozivov za dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov na območju LAS.

Namen javnih pozivov je izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Raznolikost podeželja po pristopu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da lahko zainteresirani prebivalci in pravne osebe z območja podajo predloge projektov oziroma operacij, s katerimi bodo dosegli cilje Strategije. Razpisana bodo sredstva v okvirni višini 315.000 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 270.000 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na javne pozive bodo vlagatelji lahko prijavili predloge projektov s tematskih področij delovnih mest, razvoja osnovnih storitev, varstva okolja in ohranjanja narave ter vključevanja ranljivih skupin.

LAS bo po objavi javnih pozivov (prvi bo objavljen predvidoma v začetku oktobra), izvedel predstavitev javnega poziva in zagotovil svetovanje in pomoč pri pripravi predlogov operacij in vlog na javni poziv.

Da bi možnosti sodelovanja na javnih pozivih približali čim širšemu krogu potencialnih prijaviteljev, smo zasnovali tri animacijske delavnice z namenom:
 pravočasnega in usmerjenega razmišljanja o prijavi,
 pridobitve bolj kakovostnih idej in razvoja trajnostnih projektov,
 ustvarjanja partnerstev in iskanja maksimalnih sinergij med idejami,
 medsebojne podpore pri razvijanju idej,
 povezovanja ponudnikov z enakimi ali podobnimi idejami,
 spodbujanja sodelovanja in
 mreženja.

Animacijske delavnice bodo interaktivno zasnovane, s poudarkom na usmerjenem vodenju udeležencev k čim bolj kakovostnemu snovanju projektnih idej. Poudarek bo na prepoznavanju lastnih potencialov, priložnosti in niš, na racionalni in trajnostno naravnani rabi virov, predvsem pa na povezovanju in s tem doseganjem boljših učinkov na območju LAS.

Prva delavnica bo v sredo, 18. 9. 2019, od 16. do 19. ure v prostorih Kulturnega doma Štore, Cesta XIV. divizije 29, 3220 Štore.

Namen prve delavnice je ustvarjanje osnovnega nabora projektnih idej in njihovo razvijanje, s poudarkom na inovativnosti in ustvarjanju potencialnih partnerskih povezav. Vprašali se bomo, zakaj bi razvili projekt, kaj so zdravi temelji, iz katerih lahko začnemo, poiskali priložnosti in potenciale ter razvili čim bolj jasno sliko želenega rezultata. Identificirali bomo ključne pogoje in podporne elemente ter potencialne partnerje.

Po objavi javnega poziva za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj bo predvidoma v sredini oktobra sledila druga delavnica, na kateri bomo predstavili javni poziv in nadaljevali z razvojem projektnih idej in partnerstev ter razdelali projekte glede na merila javnega poziva, z namenom, da ustvarimo čim boljšo kombinacijo vaše pobude in razpisnih pogojev ter ciljev.

Tretja delavnica, ki bo namenjena razvoju idej in pripravi vlog za javni poziv EKSRP, bo predvidoma konec leta 2019.
O vseh datumih boste pravočasno obveščeni, ta trenutek je pomembno, da imate pred seboj sliko, da želimo k pripravi projektov pristopiti celostno ter da se delavnice nadgrajujejo in navezujejo ena na drugo.

Ne zamudite priložnosti, da dobro pripravite svoj projekt in naredite korak naprej v smeri vaših ciljev!

več informacij lahko najdete v priloženem vabilu.

Vabilo na 1. delavnico za razvoj projektnih idej