Druga delavnica za razvoj projektnih idej

LAS Raznolikost podeželja je 9. 1. 2020 izvedel drugo izmed treh načrtovanih delavnic, ki so namenjene spodbujanju potencialnih prijaviteljev k pripravi vlog na javne pozive LAS.


Druga delavnica je potekala v četrtek, 9. 1. 2020, med 16.00 in 19.00 uro v prostorih Kulturnega doma Štore. Na delavnici smo predstavili javni poziv ESRR in nadaljevali z razvojem projektnih idej in partnerstev ter razdelali projekte glede na merila javnega poziva z namenom čim boljše kombinacije vaših pobud in razpisnih pogojev ter ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS.

Delavnice se je udeležilo 27 udeležencev, ki so s pomočjo moderatorke razvijali in povezovali projektne ideje. Rezultati delavnice bodo služili kot pomoč pri pripravi vloge na javni poziv ESRR, rezultati mreženja pa bodo prispevali k boljšemu sodelovanju med udeleženci.