Ureditev skakalnic Šmartinsko jezero

Operacija: Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero
Upravičenec: Mestna občina Celje
Dodeljena sredstva EKSRP: 103.477,87  EUR


Operacija Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero se je izvajala v obdobju od januarja 2018 do avgusta 2019.

V operaciji so bile urejene skakalnice za skoke v vodo ob Šmartinskem jezeru ter servisni objekt z okolico. Izvedene so bile fotografke delavnice za ranljive skupine ne območju LAS ter pripravljena razstava fotografij.

Avtor fotografij je Matjaž Jambriško.