Ureditev skakalnic Šmartinsko jezero

Operacija: Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero
Upravičenec: Mestna občina Celje
Dodeljena sredstva EKSRP: 103.477,87  EUR


Operacija Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero se izvaja. Zaključek aktivnosti je načrtovan do 1. 8. 2019.