Tečaj angleškega jezika

Tečaj angleškega jezika za člane organov LAS LAS Raznolikost podeželja sodeluje pri razvoju območja tudi s sodelovanjem s predstavniki tujih LAS.


Na pobudo članov Upravnega odbora je LAS organiziral 40 urni nadaljevalni tečaj angleškega jezika, namenjenega članom organov LAS, ki se pri svojem delu v LAS srečujejo tudi s predstavniki LAS in različnih drugih organizacij iz tujine. Tečajniki in tečajnice so pridno obiskovali tečaj in se pripravljali na zaključni izpit, ki bo v sredo, 13. 6. 2018.