Študijska tura vinogradnikov

Dne 23. 5. 2019 smo se v okviru LAS Raznolikost podeželja odpravili na študijsko turo z ogledom dobrih praks na območje Vulkanland v Avstriji. Študijska tura je bila namenjena vinogradnikom in zainteresiranim ponudnikom z območja LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Od Pohorja do Bohorja in LAS Raznolikost podeželja. Ekskurzije se je udeležilo 28 udeležencev, od tega 16 z območja LAS Raznolikost podeželja. Strokovno vodenje ekskurzije je izvedla ga. Tanja Lešnik Štuhec.

Z avtobusom smo se iz Celja odpeljali do mejnega prehoda Šentilj in nato do vasice Straden. Tam smo si ogledali družinsko podjetja Krispel, ki je član verige vinogradnikov z imenom oz. znamko Eruption. Ogledali smo si njihov hlev, v katerem redijo prašiče pasma mangalica. Sledil je ogled vinske kleti z vinom, zorjenim v bazaltnih sarkofagih. V bazaltnih kamnih zori tudi slanina mangalice. V prodajnem prostoru smo nato imeli še vodeno degustacijo nekaterih njihovih vin.

Sledila je vožnja proti Bad Gleichenbergu. Vulkanska zemlja je odlična osnova za različne vinske sorte in številne lastnike vinogradov. Ogledali smo si posestvo Vinske kleti Hutter. Gospod Fanz Hutter nam je predstavil verige vinogradnikov v Štajerskem Vulkanlandu. Sam je povezan z verigo – Netzwerk Weinbau in der Steiermark.

Nadaljevali smo vožnjo skozi Feldbach do kraja Markt Hartmanssdorf, kjer se nahaja posestvo Lamprecht. Lastnik nam je predstavil prefinjeno filozofijo pridelave vina ekološkega vinotoča – Posestvo Lamprecht, ki je vse prej kot klasično Štajerska, z degustacijo v obokani kleti, kjer prirejajo tudi kulturne dogodke.

Popoldne smo si ogledali še posestva družine Winkler-Hermaden v okolici gradu Kapfenstein. Vinska klet Winkler-Hermaden je eno prvih ekoloških kmetijskih gospodarstev v Vulkanlandu. Družina ima vinograde tudi na območju vinske regije Klöch, kjer so najboljše lege za Traminec. Po vodenem ogledu vinogradov in kleti je sledila pokušina vin s spoznavanjem filozofije dela v vinogradu in vinski kleti vse do prodaje na gostinski mizi grajskega hotela na Gradu Kapfenstein. Na gradu smo imeli še večerjo iz grajske kuhinje, kjer sta sezonskost in regionalnost bistveni prvini ponudbe grajskega hotela.

Sledila je vožnja nazaj v Celje, kjer se je študijska tura zaključila ob 21.45 uri zvečer.