Športne površine za podjetno urbano središče

Akronim: FIT je IN
Partnerji v operaciji: Občina Štore, Športnim društvo Kovinar Štore, Dom Lipa
Obdobje izvajanja: januar 2022 – september 2022
Vrednost celotne operacije: 66.838,58 EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 28.492,05 EUR

Glavni namen operacije je spodbuditi medgeneracijsko podjetniško povezovanje med razvojnimi partnerji in oblikovanje mreže lokalnih akterjev za skupne aktivnosti. Glavni poudarek operacije je razvoj podpornega podjetniškega okolja s pomočjo medgeneracijskega povezovanja, hkrati pa so se z operacijo izvedla vlaganja v rekreacijsko infrastrukturo (fitnes na prostem) z ureditvijo okolice fitnesa (primerna podlaga, urejena sprehajalna pot), poskrbeli pa smo tudi za aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v aktivnosti operacije, izvedli aktivnosti vodenja in koordinacije operacije ter skrbeli za promocijske aktivnosti.

V okviru operacije je bilo poleg vodenja in koordinacije projekta izvedenih več aktivnosti, in sicer, vzpostavitev infrastrukturne opreme (nakup devetih fitnes naprav, ureditev sprehajalne poti, nabava gumirane varovalne podlage in 10 kompletov klopi in miz ter dveh šotorov), promocija operacije, medgeneracijsko podjetniško povezovanje (dogodki med mladimi in varovanci Doma Lipa) in izvedba delavnic za ranljive ciljne skupine.