SKLAD ESRR

3. Javni poziv LAS – leto 2020

Skozi učni vrt do podjetniških idej
Laška hiša iz preteklosti v sedanjost
Izobraževanje za start up podjetništvo, socialno podjetništvo in digitalizacija
Podjetništvo in šport
Športne površine za podjetno urbano središče

2. Javni poziv LAS – leto 2017

Trajnostna mobilnost
Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS
Moja zgodba za tvojo varnost
Ureditev in vzpostavitev učnega parka pri OŠ Štore
Učilnica na prostem in zunanji fitnes v naselju Frankolovo
Okusiti raznolikost podeželja
TIC Rimske Toplice
Ureditev okolja v Laškem
Mreženje lokalnih akterjev

Prenosi in spremljajoče datoteke:

______________

Ni datotek za prenos