Sklad ESRR

Izbrane operacije, sofinancirane s sredstvi ESRR


Trajnostna mobilnost

Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS

Moja zgodba za tvojo varnost

Ureditev in vzpostavitev učnega parka pri OŠ Štore

Učilnica na prostem in zunanji fitnes v naselju Frankolovo

Okusiti raznolikost podeželja

TIC Rimske Toplice

Ureditev okolja v Laškem

Mreženje lokalnih akterjev