Sklad EKSRP

Četrti javni poziv LAS – EKSRP 2020

LAS Raznolikost podeželja je junija 2020 objavil 4. javni poziv, v katerem je bilo razpisanih 316.478,99 EUR nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na javni poziv je prispelo 7 vlog. Ocenjevalna komisija je vloge pregledala in ocenila, Upravni odbor LAS pa je potrdil operacije za izvajanje. Vlagatelji so bili pisno obveščeni o izboru operacij. Po zaključenih postopkih morebitnih ugovorov vlagateljev bo LAS oddal izbirni postopek v pregled na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Potrditev izbirnega postopka bo omogočila oddajo vlog v odobritev na ARSKTRP in s tem pričetek izvajanja operacij.

Prvi javni poziv LAS – EKSRP 2016

LAS Raznolikost podeželja je decembra 2016 objavil 1. javni poziv, v katerem je bilo razpisanih 289.304,44 EUR nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Izmed 20 prispelih vlog je ocenjevalna komisija izbrala 8 vlog. Izbrane vloge je LAS oddal v odobritev na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki je odobrila 7 vlog. Odobrene operacije so se pričele izvajati po prejetih odločbah ARSKTRP in se bodo zaključile predvidoma do pomladi 2019.

Izbrane operacije:
* Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero
* Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega
* Ureditev otroških igrišč v Občini Štore
* Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev
* Zelena raziskovalnica ob jezeru
* Kmetujem – naravo varujem
* Doživljajski zeliščni vrtovi