Delavnica Razvoj dodatne kolesarske ponudbe v Savinjski regiji

LAS Raznolikost podeželja organizira delavnico za razvoj dodatne kolesarske ponudbe


Vabimo vas na delavnico Razvoj dodatne kolesarske ponudbe v regiji, ki bo v četrtek, 23. junija 2022, med 9. in 12. uro v prostorih Doma na Svetini, Svetina 2e, 3220 Štore.

Namen delavnice je razvoj dodatne ponudbe in promocija kolesarske mobilnost v regiji ter povezovanje s sosednjimi regijami, ki izhajajo iz začetih in načrtovanih gradenj kolesarskih stez v regiji ter razmislek o tem, kako skupaj z deležniki v regiji nastajajočo infrastrukturo kar najbolje nadgraditi, da bo dopolnila in ponudila dodatne produkte in storitve za različne skupine turistov in druge ciljne skupine, ki lahko uporabljajo to infrastrukturo.

Na delavnico ste vabljeni vsi, ki se ukvarjate z mobilnostjo, prostorom, okoljem družbenimi, kulturnimi in športnimi dejavnostmi na občinah ostalih organizacijah ter ponudniki nastanitev, outdoor aktivnosti ter drugih zanimivosti.

Več v vabilu v prilogi.