Delavnica Razvoj dodatne kolesarske ponudbe v Savinjski regiji

LAS Raznolikost podeželja je organiziral delavnico za razvoj dodatne kolesarske ponudbe


Delavnica Razvoj dodatne kolesarske ponudbe v regiji je potekala v četrtek, 23. junija 2022, med 9. in 12. uro v prostorih Doma na Svetini, Svetina 2e, 3220 Štore.

Namen delavnice je bil spodbuditi razvoj dodatne ponudbe in promocija kolesarske mobilnost v regiji ter povezovanje s sosednjimi regijami, ki izhajajo iz začetih in načrtovanih gradenj kolesarskih stez v regiji ter razmislek o tem, kako skupaj z deležniki v regiji nastajajočo infrastrukturo kar najbolje nadgraditi, da bo dopolnila in ponudila dodatne produkte in storitve za različne skupine turistov in druge ciljne skupine, ki lahko uporabljajo to infrastrukturo.

Delavnice se je udeležilo 33 zainteresiranih z območja Savinjske regije,  ki se ukvarjajo z mobilnostjo, prostorom, okoljem družbenimi, kulturnimi in športnimi dejavnostmi na občinah ostalih organizacijah ter ponudniki nastanitev, outdoor aktivnosti ter drugih zanimivosti.