Razpis volitev v organe LAS Raznolikost podeželja

LAS Raznolikost podeželja razpisuje volitve v organe LAS


Člani LAS Raznolikost podeželja ste vabljeni k sodelovanju na volitvah za predsednika oziroma predsednico, podpredsednika oziroma podpredsednico in člane ter članice upravnega in nadzornega odbora LAS. Volitve bodo potekale na skupščini LAS 16. 12. 2019 v Laškem.

Člani LAS lahko pošljete predloge za kandidate in soglasja h kandidaturam na priloženih obrazcih do 4. 12 .2019. Volilna komisija bo pregledala prejete predloge in soglasja ter pripravila seznam kandidatov, ki bo članom LAS poslan hkrati z vabilom in gradivom za skupščino.

Vabljeni k oddaji kandidatur.