Projektne ideje in predlogi

LAS Raznolikost podeželja pripravlja tretjo spremembo Strategije lokalnega razvoja


LAS Raznolikost podeželja vas obvešča, da je v pripravi tretja sprememba Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, ki bo omogočila koriščenje preostalih sredstev za izvedbo projektov na območju LAS v letih 2022 in 2023. Vabimo vas, da nam najkasneje do 31. 1. 2021 na e-pošto info@raznolikost-podezelja.si posredujete vaše predloge idej in vsebin za skupne operacije.

Predlogi naj vsebujejo kratek opis problema, ki bi ga s projektom lahko rešili, ciljne skupine, ki jim bo projekt namenjen, opis aktivnosti, potencialne izvajalce, okvirno vrednost aktivnosti, lokacije izvajanja aktivnosti in morebitne druge pomembne informacije o vaših idejah. Posredujete lahko eno ali več idej oziroma predlogov.

LAS bo na podlagi prejetih predlogov pripravil gradivo o možnostih izvedbe posameznih vsebin glede na ukrepe SLR in v februarju izvedel delavnico, na kateri bomo z udeleženci poiskali skupne točke projektnih idej in predlogov ter oblikovali osnutke skupnih projektov LAS.

Več informacij se nahaja v priloženem vabilu.