Operacije na območju LAS

LAS Raznolikost podeželja vključuje območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. LAS je v letih 2016 in 2017 na dveh javnih pozivih razpisal približno polovico sredstev, ki so na območju na voljo za izvajanje operacij (podukrep 19.2 -podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost). Sofinanciranje operacij poteka s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

PODUKREP 19.2 – EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Na javnem pozivu za izbor operacij za sredstva EKSRP (objavljen decembra 2016) je bilo izbranih 8 vlog, ARSKTRP pa je potrdila 7 vlog (1 vloga je bila zavrnjena). Po prejemu odločb ARSKTRP so vlagatelji v letu 2018 pričeli z izvajanjem operacij. V letih 2018 in 2019 so uspešno zaključili vse operacije, za katere je LAS oddal zahtevke za izplačilo doseljenih sredstev:

_________________________________________________________________

PODUKREP 19.2 – EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

Na javnem pozivu za sredstva ESRR (objavljen aprila 2017) je bilo izbranih in na MGRT odobrenih 9 operacij. V letih 2018 in 2019 so uspešno zaključili 8 operaciji, za katere je LAS oddal zahtevke za izplačilo dodeljenih sredstev, za eno operacijo pa je bila druga faza zaključena aprila 2020.


PODUKREP 19.3 – SODELOVANJE LAS

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Čebela BERE med!