Operacije na območju LAS

LAS Raznolikost podeželja vključuje območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. LAS je v letih 2016 in 2017 na dveh javnih pozivih razpisal približno polovico sredstev, ki so na območju na voljo za izvajanje operacij (podukrep 19.2 -podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost). Sofinanciranje operacij poteka s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Na javnem pozivu za izbor operacij za sredstva EKSRP (objavljen decembra 2016) je bilo izbranih 8 vlog, ARSKTRP pa je potrdila 7 vlog (1 vloga je bila zavrnjena). Po prejemu odločb ARSKTRP so vlagatelji v letu 2018 pričeli z izvajanjem operacij. V letu 2018 so uspešno zaključili 3 operacije, za katere je LAS oddal zahtevke za izplačilo doseljenih sredstev:

V letu 2019 se bodo zaključile naslednje operacije:

Naslednji javni poziv za sredstva EKSRP LAS načrtuje za januar 2020.

Na javnem pozivu za sredstva ESRR (objavljen aprila 2017) je bilo izbranih 9 operacij, od katerih je za 8 operacij MGRT sklenilo pogodbe z upravičenci, za 1 operacijo pa pogodbo še pričakujemo. V letu 2018 so uspešno zaključili 2 operaciji, za katere je LAS oddal zahtevka za izplačilo doseljenih sredstev. Upravičencem so bila sredstva izplačana decembra 2018. Zaključeni operaciji sta:

V letih 2019 in 2020 se bodo zaključile naslednje operacije:

  • Trajnostna mobilnost
  • Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS
  • Učilnica na prostem in zunanji fitnes v naselju Frankolovo
  • Okusiti raznolikost podeželja
  • TIC Rimske Toplice
  • Ureditev okolja v Laškem
  • Mreženje lokalnih akterjev

Naslednji javni poziv za sredstva ESRR LAS načrtuje za september 2019.