ESRR 2017

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2017

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR, in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Javni poziv je objavljen dne 14. 4. 2017 na spletni strani LAS Raznolikost podeželja www.raznolikost-podezelja.si.

Prenosi in spremljajoče datoteke:

______________