Pristop v LAS

LAS Raznolikost podeželja, ki deluje kot pogodbeno parnerstvo, je odprto za vstop novih članov.


V skladu s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Raznolikost podeželja so člani LAS podpisniki te pogodbe in osebe, ki naknadno pristopijo k tej pogodbi in s tem postanejo družbeniki LAS kot družbe.

Oseba, ki želi naknadno pristopiti v LAS, posreduje vodilnemu partnerju pristopno izjavo v kateri izjavi, da pristopa Pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS in da sprejema pravice in obveznosti članov LAS, ter izjavi predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za naknaden pristop k pogodbi.

Oseba, ki želi naknadno pristopiti k tej pogodbi, postane članica oziroma član LAS (v nadaljevanju član) in s tem družbenik LAS kot družbe, ko Upravni odbor s sklepom potrdi, da izpolnjuje pogoje za pristop.