Predstavitev delovanja LAS Raznolikost podeželja

Vabimo vas na predstavitev delovanja LAS Raznolikost podeželja, ki bo v sredo, 12. 6. 2019, ob 17.00 uri v prostorih Čolnarne Muzelj, Loče 14, 3201 Šmartno v Rožni dolini.

Gre za prvo iz sklopa načrtovanih aktivnosti animacije v obdobju pred objavo javnih pozivov LAS, s katerimi želimo potencialnim vlagateljem predstaviti možnosti sodelovanja na javnih pozivih LAS. S pomočjo informacij, pridobljenih na predstavitvi, boste lažje pripravili vaše vloge za oddajo na javne pozive LAS.

Teme, ki jih želimo predstaviti, so:

  • predstavitev delovanja LAS Raznolikost podeželja,
  • strategija lokalnega razvoja,
  • razpisana sredstva za izvajanje operacij,
  • doseganje kazalnikov in ciljev SLR,
  • predstavitev možnosti sodelovanja na JP LAS,
  • tematska področja, potrebe območja, vsebine in ukrepi SLR,
  • postopki priprave vlog – od projektnih idej do oddaje vloge na JP in
  • načrt delovanja LAS 2019 – 2023.

LAS načrtuje v začetku julija delavnico za razvoj idej (razvoj idej za vloge na javne pozive LAS, umeščanje idej na ukrepe SLR, povezovanje potencialnih partnerjev), ki bo predvidoma prvi teden julija 2019. Na tej delavnici bodo udeleženci pod vodstvom animatorja razvijali ideje za prijavo na javni poziv LAS. Termin in lokacija delavnice bo objavljen naknadno, na LAS pa že zbiramo informativne prijave.