Pravilnik o izvedbi JP

Ta pravilnik ureja postopke izvedbe javnih pozivov (v nadaljevanju operacij),


ki bodo financirane iz Evropskega  sklada za razvoj podeželja ali Evropskega sklada za regionalni razvoj in katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik (v nadaljevanju območje LAS) v letih 2014 – 2020.