Poziv k predložitvi projektnih predlogov

Lokalna akcijska skupina (LAS) Raznolikost podeželja vas vabi k predložitvi projektnih predlogov za izvajanje aktivnosti s področja varstva okolja in ohranjanja narave na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Namen poziva je spodbuditi zainteresirane k podajanju idej oziroma predlogov aktivnosti za skupen projekt celotnega območja LAS.

Po zaključenem postopku zbiranja idej za aktivnosti bomo izvedli animacijsko delavnico, na kateri boste lahko vsi zainteresirani sodelovali in pomagali izoblikovati vsebine in aktivnosti skupnega projekta. Projekt bo pripravljen in potrjen po postopku neposredne potrditve na LAS. Predvidoma do marca 2022 bo vloga oddana v odobritev na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, izvajanje aktivnosti bo potekalo od maja 2023 do septembra 2024.

Projektne ideje in predloge aktivnosti lahko podate vse zainteresirane skupnosti, društva, zavodi, podjetja, javne inštitucije in posamezniki, ki želite aktivno prispevati k razvoju območja. Projektne ideje naj bodo povezane z ohranjanjem stanja narave in okolja ter biotske raznovrstnosti (npr. naravo-varstvo in zeliščarstvo, travniški sadovnjaki, kmetijstvo, gozdarstvo na način permakulture, družbeno odgovorno gospodarjenje z okoljem, kmetijstvo in gastronomija, naravna in kulturna dediščina in skrb za naravo in okolje ter naravne habitate) ali izboljšanjem stanja narave in okolja (fitomerediacija zemljin, sanacija kmetijskih zemljišč, razvojne priložnosti ohranjanja narave in varstva okolja, naravnih danosti, ponovna uporaba odpadkov, ekomerediacija, čebelarstvo in alternativni opraševalci). Vsebine morajo biti skladne s Strategijo lokalnega razvoja LAS Raznolikost podeželja.

Prosimo vas, da projektne predloge posredujete na priloženem obrazcu na las@raznolikost-podezelja.si do 14. novembra 2022. Animacijska delavnica za oblikovanje projektnih aktivnosti bo 22. 11. 2022 ob 16. uri. O lokaciji delavnice boste obveščeni.