Povabilo k sodelovanju v LAS

Lokalna akcijska skupina (LAS) Raznolikost podeželja vabi zainteresirano javnost na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik k sodelovanju.

LAS Raznolikost podeželja je bil ustanovljen leta 2015 kot ena izmed 37 lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji. V programskem obdobju 2014-2020 se je na podlagi uresničevanja razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja območja oblikovalo 29 projektov in pridobilo 1.676.528,35 EUR nepovratnih sredstev za izvedbo projektov in delovanje LAS. Poleg tega je LAS za štiri projekte sodelovanja z LAS iz Slovenije in tujine na razpisih pridobil še dodatnih 303.327,99 EUR.

Decembra 2022 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. Uredba omogoča delovanje LAS in pripravo razvojne strategije območja do leta 2027, ki jo bomo na LAS pričeli pripravljati februarja 2023.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v okviru dveh skladov:

  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
  • Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

K sodelovanju vabimo dosedanje in nove člane, posameznike in predstavnike najrazličnejših organizacij z območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Sodelovanje v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem. Sodelujete lahko tako, da se včlanite v LAS ali pa se nam pridružite pri naših aktivnostih kot zainteresirani za razvoj območja.

LAS bo pripravil strategijo razvoja do leta 2027, v katero bomo vključili vaše razvojne ideje. V marcu 2023 bomo v vsaki izmed sodelujočih občin v popoldanskem času izvedli animacijsko delavnico, na kateri boste lahko predstavili vaše ideje, ki bodo prispevale k razvoju območja. Sodelujete lahko vsi, ki prihajate z območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Ideje lahko posredujete tudi po e-pošti na las@raznolikost-podezelja.si.

Zbrane vsebine bomo analizirali in jih tematsko umestili v strategijo. Predstavitev osnutka strategije bo predvidoma maja 2023. Na predstavitvi boste imeli možnost razprave o načrtovanih ukrepih in ciljih strategije. Priprava strategije bo zaključena do konca julija 2023, v začetku leta 2024 pa lahko pričakujete prvi javni poziv za sofinanciranje projektov.

Animacijske delavnice za pripravo strategije:

1. delavnica: torek, 7. 3. 2023, od 16. do 19. ure/Mladinski center Celje, Mariborska cesta 2, Celje.
2. delavnica: sreda, 8. 3. 2023, od 16. do 19. ure/Martinova izba – Vesenjak, Jagoče 5, Laško.
3. delavnica: torek, 21. 3. 2023, od 16. do 19. ure/Kmetija Vrhivšek, Lindek 22, Frankolovo.
4. delavnica: sreda, 22. 3. 2023, od 16. do 19. ure/Kulturni dom Štore, Ulica XIV. divizije 29, Štore.

Vse dodatne informacije lahko prejmete po e-pošti las@raznolikost-podezelja.si ali na telefonsko številko 03 425 64 66.

Vabljeni k sodelovanju, saj bomo le z vključitvijo prebivalcev z območja uspeli pridobiti dobre ideje in zagotoviti trajnost projektov.