Pogoji za pristop v LAS

Pogoji za pristop v LAS Raznolikost podeželja


Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja je bila ustanovljena leta 2015 s podpisom partnerske pogodbe, ki jo je podpisalo 58 članov. Med leti se je število članov spreminjalo, saj so nekateri izstopili, nekateri pa so pristopili v LAS.

V LAS lahko vstopi:
– polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS ali
– pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS ali
– pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
– pravna osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.

Po prejemu vloge Upravni odbor LAS preveri izpolnjevanje pogojev in potrdi članstvo v LAS.