Podjetništvo in šport – podjetno na koš

Akronim: Podjetno na koš
Partnerji v operaciji: Občina Štore, Športno društvo Kovinar Štore, Štore Steel d. o. o., Ljudska univerza Celje
Obdobje izvajanja: januar 2022 – september 2022
Vrednost celotne operacije: 77.565,52 EUR
Vrednost sofinanciranje operacije ESRR: 49.752,00 EUR

Povzetek operacije:

Namen operacije je spodbujanje dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev ali povečanje delovnih mest v organizacijah glede na izhodiščne pogoje, ki so že vzpostavljeni. Predvidene aktivnosti operacije bodo povečale podjetnost in inovativnost, hkrati pa bo kot rezultat vzpostavljena neformalna mreža za razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev ter oživljanje jeder urbanih središč območja.
Glavni poudarek operacije je razvoj podpornega podjetniškega okolja z aktivno vključitvijo ranljivih ciljnih skupin, hkrati pa operacija predvideva tudi vlaganja v športno infrastrukturo, kjer bodo vzpostavljeni pogoji za aktivnosti zdravega življenjskega sloga prebivalcev območja LAS, ki pomeni tudi pozitiven vpliv na podporno okolje za razvoj podjetništva. V operacijo se bodo neposredno vključevale ranljive ciljne skupine.

V okviru projekta se bodo izvedle naslednje aktivnosti:
– ureditev košarkarskega igrišča;
– ureditve pilotne sobe za zdravje;
– vzpostavitev nove spletne platforme;
– razvoj modula Podjetništvo in šport;
– izvedba delavnic, izobraževanj, drugih dogodkov z namenom obveščanja javnosti in promocije projekta.