Podaljšanje roka za oddajo vlog na 4. javni poziv – EKSRP

Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja je podaljšal rok za oddajo vlog na javni poziv do 23. 10. 2020.


Upravni odbor LAS je na dopisni seji sprejel podaljšanje roka za oddajo vlog na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2020 – EKSRP do 23. 10. 2020.

To pomeni, da lahko vlagatelji oddajo vloge do 23. 10. 2020. Vse ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.

Obvestilo o oddaji vlog na javni poziv:

Obveščamo vas, da so zaradi ukrepov omejevanja širjenja COVID – 19 od 9. 10. 2020 do nadaljnjega prostori vodilnega partnerja LAS, družbe Simbio d.o.o., za obiskovalce zaprti, zato ne bo možna osebna oddaja vlog na javni poziv v tajništvu vodilnega partnerja.

Vlagatelje pozivamo, da vloge na javni poziv oddajo preko ponudnikov poštnih storitev najkasneje do konca zadnjega dne roka za oddajo, to je 23. 10. 2020, v pravilno opremljeni ovojnici. Šteje se, da je bila vloga oddana pravočasno, če je bila priporočeno oddana na pošto do vključno dne 23. 10. 2020.